Training Overview

Sorry, nothing found!

Search full content

Overview Test

1. nedēļa - drošība, metode, auglības anatomija, temperatūras mērīšana.

Metodes drošība, auglības procesi sievietes ķermenī, temperatūras mērīšana, pirmo ierakstu veikšana cikla lapā un pirmais mājas darbs.