Privacy settings

We use cookies on our website. Some of them are essential, while others help us improve this website and your experience.

Accept all Save
View details of the cookies used

Impressum

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. Impressum

SIA Mestako, reģ. Nr. 40103942617
Juridiskā adrese: Rīga, Buru 14, LV-1004
E-pasts: rada@rada.lv


veido un uztur tīmekļa lapu https://rada-online.coachy.net, Radas online apmācību platformu. Tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem. Lietojot šajā mājas lapā iekļauto informāciju un/ vai izmantojot Radas pakalpojumus, tu apliecini, ka esi izlasījusi šos noteikumus, saproti tos un piekrīti tos ievērot. Noteikumi ir saistoši katram mājas lapas lietotājam un pakalpojumu saņēmējam.

Rada patur tiesības precizēt šos noteikumus, publicējot izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.

2. Juridiska atruna par dalībnieču un lasītāju vecumu

Uzmanību! Šajā mājas lapā paralēli vispārizglītojošiem jautājumiem ir iekļauta arī informācija pieaugušajiem, tāpēc personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, lapas apskate un dalība semināros nav atļauta. Aizver šo lapu, ja tev vēl nav 18 gadu!

3. Radas pakalpojumi

Rada piedāvā klātienes kursus, treniņus, online apmācību, seminārus, nometnes, konsultācijas un lekcijas par tēmām iegurņa pamatnes muskulatūra, intīmā musulatūra, atslābināšanās, meditācija, vēderdejas, sievietes harmonija. Rada nosaka programmu saturu, laiku, intensitāti, kā arī semināru norises vietas.

Radas programmas ir: 1. Intīmais fitness - iegurņa pamatnes un maksts muskulatūras attīstīšanas programma ar vai bez intīmā trenažiera Kunda; 2. Auglības kontrole - dabīgā ģimenes plānošana; 3. Auglības spēks - dabīgā ģimenes plānošana; 4. Augu spēks vanniņās un tējās sievietes harmonijai. Sievietes hormonālā cikla noslēpumi.

Rada izdod grāmatas, bukletus, veido online apmācības kursus, kā arī tulko grāmatas par sievietes reproduktīvo veselību.

Rada ražo un izplata intīmos trenažierus Kunda un lubrikantus.

4. Juridiska atruna pa programmu un dalībnieču personīgo atbildību

Autore veido un piedāvā izglītojošas programmas un pasākumus, kas ir draudzīgas sievietes ķermenim un labsajūtai, kā arī attīsta iegurņa pamatnes un maksts muskulatūru. Tomēr katra sieviete ir unikāla, un autores konkrētā programma var arī nebūt tev piemērota. Lūdzu, konsultējies ar attiecīgās jomas speciālistu, ja tevi māc šaubas, vai šī programma tev ir piemērota.

Autores programmas neārstē ārstu noteiktās diagnozes un nevar tikt izmantota kā ārstniecības līdzeklis. Piedaloties šajā programmā, tu pati uzņemies atbildību par savu rīcību un sekām.

5. Dalībnieku atbildība

Reģistrējoties pasākumiem dalībnieki apliecina, ka nepastāv fiziski vai garīgi šķēršļi, lai piedalītos Radas mājas lapā publiskotajās nodarbībās. Nodarbību dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu fizisko un garīgo ķermeni. Dalībnieki apstiprina, ka apzinās un ir informēti par fiziskajiem un psihoemocionālajiem riskiem, kas ir saistīti ar intīmā fitnesa vai dabīgās ģimenes plānošanas apmācībām. Jebkuram vingrojumam un metodei ir ieteicošs raksturs un katrs dalībnieks pats izvērtē savu piemērotību izvēlētajai nodarbībai vai metodei un nodarbībās iekļautajiem vingrojumiem. Intīmā fitnesa un dabīgās ģimenes plānošanas programmas nav ārstniecības metodes un nevar tikt izmantota kā ārstniecības līdzekļi konkrētu diagnožu ārstēšanai.

6. Pieteikšanās Radas pasākumiem

Pieteikšanās nodarbībām notiek elektroniski caur mājas lapas www.intimais-fitness.com vai saistīto platformu reģistrācijas saitēm vai veicot autmātisku apmaksu caur paypall sistēmu. Atbilde uz pieteikumu semināram tiek sniegta 48 stundu laikā darba dienās. Saistoša vietas rezervācija pasākumā notiek pēc rēķina apmaksas vai iemaksas veikšanas un apstiprinājuma saņemšanas caur e-pastu. Pēc saistošas vietas seminārā apstiprināšanas, dalībnieka dalība seminārā ir saistoša.Dalībnieku skaits katrā nodarbībā ir ierobežots.Grupas pildās kārtībā, kādā tiek veiktas iemaksas. Ja izrakstītais rēķins netiek samaksāts noteiktajā datumā, organizators piedāvā šo vietu nākamajam interesentam.

Piekļuve online apmācībai tiek nosūtīta maksimāli līdz 48 stundām pēc rēķina apmaksas.

7. Izmaiņas nodarbību kalendārā

Nodarbību grafiks mājas lapas kalendārā var tikt mainīts, pamatojoties uz svarīgiem iemesliem, piemēram, pasniedzēju slimība, nepietiekams dalībnieku skaits vai citi nepārvaramas varas apstākļi, par to informējot jau reģistrētos pasākuma dalībniekus. Nodarbības var tikt pārceltas uz citu datumu vai atsauktas. Šādā gadījumā dalībniekam, kurš ir saistoši reģistrējies nodarbībai un veicis apmaksu, tiek piedāvāts cits nodarbību datums vai arī atgriezta veiktā iemaksa.

8. Saistoši rezervētas vietas atsaukšana klātienes semināriem

Lai atteiktos no saistoši rezervētas un apmaksātas vietas nodarbībā, nepieciešams nosūtīt rakstisku paziņojumu caur saziņas e-pastu vai elektronisko formulāru sadaļā kontakti un saņemt apliecinājumu par šāda pieteikuma saņemšanu.

Iemaksa netiek atgriezta neierašanās gadījumā, ja par neierašanos nav saņemts rakstisks paziņojums vismaz 72 stundas pirms semināra vai pasākuma.

Ja par neierašanos ir saņemts rakstisks paziņojums, ne vēlāk, kā trīs dienas jeb 72 stundas pirms semināra, iemaksa tie atgriezta, ieturot 30% par pasūtījuma apstrādi, reģistrāciju un bankas pārskaitījumu veikšanu.

9. Saistoši rezervētas vietas atsaukšana online semināriem

Piekļuve online semināriem tiek piešķirta pēc rēķina apmaksas vai samaksas veikšanas.

Veidojot online programmas, autore ir izmantojusi informāciju un metodes, kas balstās uz ilggadēju treneres pieredzi un jaunākajiem sasniegumiem attiecīgajā jomā, kā arī praksē ir pārliecinājusies, ka programmas ir efektīvas un kalpo sievietes labklājībai, ja tās tiek izmantotas godprātīgi.

Tomēr, ja dalībniece konstatē, ka attiecīgā tēma viņai nav piemērota vai nav pieņemams pasniegšanas veids, tad Rada atgriež iemaksāto naudu par online semināru 2 nedēļu laikā no reģistrēšanās brīža. Šādā gadījumā tiek skatīts, vai dalībniece ir apguvusi līdz atteikuma brīdim atvērto materiālu, kā arī tiek slēgta piekļuve online piekļuvei un tiek atteikta dlaība jebkādos nākotnes pasākumos.

Ja tiek pārsniegts 2 nedēļu naudas atgriešanas laiks, tad iemaksātā nauda netiek atgriezta.

10. Samaksa par pasākumiem, precēm un piegādi

Visas cenas par semināriem un nodarbībām ir norādītas mājas lapā pie attiecīgā pasākuma, pakalpojuma vai preces. Samaksa par semināriem un nodarbībām tiek veikta pirms attiecīgā semināra, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu vai caur elektroniskajiem maksājuma veidiem mājas lapā.

Par preču piegādi tiek aprēķināta atsevišķa samaksa atkarībā no pircēja atrašanās vietas, par to informējot pircēju.

11. Dalībnieku personas datu privātums

Reģistrējoties mājas lapā, jāievada savi personas dati. Šī informācija palīdz Radai sniegt pakalpojumus, apstrādāt pieprasījumus, nosūtīt materiālus, nosūtīt piekļuvi online apmācības platformai un sniegt dalībniekam tehnisku atbalstu nepieciešamības gadījumā, kā arī informēt par jaunumiem.

Rada nepārdod un neizīrē dalībnieku kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Rada veic likumiski noteiktos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju.

Dalībnieks, reģistrējoties Radas pasākumiem, piekrīt personas datu apstrādei.

Apgāds apstrādā un uzglabā dalībnieku datus saskaņā ar likumdošanu un tie tiek izmantoti tikai privātai lietošanai.

Attiecībā uz personu datu privātumu spēkā ir Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošana.

12. Piekrišana saņemt paziņojumus uz e-pastu

Reģistrējoties pasākumiem, piekrītot noteikumiem vai pierakstoties uz jaunumu saņemšanu, dalībnieks piekrīt saņemt paziņojumus un jaunumus uz savu reģistrācijas sadaļā norādīto e-pastu. 

Dalībniece jebkurā brīdī var atteikties no informācijas saņemšanas, atrakstoties aktīvajā saitē, kas pievienota e-pasta kājenē.

13. Intelektuālais īpašums

Visa šajā mājas lapā vai online apmācībā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, logotipu, grafiskās zīmes, attēlus, skaņu ierakstus un video materiālus, ir Radas un/vai sadarbības partneru intelektuālais īpašums, ko nostiprina autortiesības.

Ir aizliegts izmantot Radai piederošo intelektuālo īpašumu jebkādā veidā to, kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot bez autores rakstiskas atļaujas.

Nodarbību laikā aizliegts veikt filmēšanu vai fotografēšanu, izņemot gadījumos, kad to atļauj un iesaka pasākumu vadītāja. Klātienes semināru laikā dalībnieki drīkst veikt audio ierakstus tikai savai privātai lietošanai.

Aizliegts veikt online semināru pārfilmēšanu vai fotogrāfēšanu. Jebkura satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām, pārkāpējs tiks saukts pie liekumā noteiktās atbildības.

14. Lietotāja pienākumi

Piekļūstot šai mājas lapai vai to lietojot to, tu piekrīti ievērot šeit izklāstītos noteikumus. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus mājas lapā vai kaitēt mājas lapas darbībai vai tās funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos noteikumos paredzētās saistības, tu atbildēsi par visiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas tieši vai netieši tikuši nodarīti Radai.

15. Saites uz trešo pušu lapām

Rada nenes atbildīgi par savā mājas lapā ievietoto trešo pušu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Mājas lapā redzamās ieteikuma saites ir dotas vienīgi informatīvā nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir katra lietotāja pašu risks. Rada neuzņemas atbildību vai saistības attiecībā uz savā lapā ieteikto trešo pušu mājas lapām un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem.

16. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus strīdus, nesaskaņas vai prasības puses cenšas risināt pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, tiek sniegta prasība Latvijas Republikas tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida pretenzija ir iesniedzama rakstveidā kā ierakstīta vēstule.